กิจกรรมงานวันครู อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567

กิจกรรมงานวันครู อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567