ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนาในพื้นที่นารวมของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองน้อย

ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนาในพื้นที่นารวมของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองน้อย