ลำดับหมายเลขช่องรายการเพื่อการศึกษา จำนวน 17 ช่องรายการ

ลำดับหมายเลขช่องรายการเพื่อการศึกษา จำนวน 17 ช่องรายการ

กสทช. มีมติอนุมัติกำหนดเรียงลำดับหมายเลขช่องรายการเพื่อการศึกษา จำนวน 17 ช่องรายการ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัวในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มออกอากาศ 18 พฤษภาคม 2563